LẤY UID FACEBOOK

Tìm kiếm U.I.D

Để tìm kiếm U.I.D cá nhân/ Fanpage Facebook bạn nhập URL liên kết vào ô tìm kiếm dưới đây:

URL liên kết là gì ?

Mỗi tài khoản facebook điều được định danh bằng một dãy số gọi là U.I.D, bạn có thể lấy ID đó bằng cách nhập URL liên kết.
Cách lấy URL liên kết
B1: Bạn vào Face cá nhân, ấn vào 3 gạch màu đỏ như hình dưới

B2: Chọn sao chép đến liên kết đến trang cá nhân
Liên kết sẽ có dạng như sau:

  • https://m.facebook.com/huypham.info
  • https://www.facebook.com/huypham.info
  • https://www.facebook.com/profile.php?id=100004970652352
B4: Nhập vào ô tìm kiếm ở trên và bấm Lấy U.I.D